Privacy Policy

PRIVACYBELEID & COOKIES

 

Dit is de privacy statement van Todays Favourites. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. De informatie over u die wij verwerken zal met de hoogst mogelijke zorg worden behandeld en beveiligd.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Houd u er rekening mee dat Todays Favourites niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en/of bronnen. Door akkoord te gaan met ons privacy beleid onderaan op de homepage gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Bezorg- en Factuur adres
 • Rekeningnummer
 • E-mailadres
 • Surfgedrag
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@todaysfavourites.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Bijvoorbeeld.

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van je bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Todays Favourites analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Todays Favourites verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Derden
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te respecteren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Todays Favourites op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang onze onderneming voortbestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

RECHTEN

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

 

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.  Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Indien u een verzoek wilt doen met betrekking tot een van bovenstaande rechten, vragen wij u ons te mailen naar: hello@todaysfavourites.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk maar maximaal binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek

 

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Controleer dan ook regelmatig deze pagina om up to date te blijven van alle informatie en ons privacy beleid.

 

COOKIES

Todays Favourites maakt gebruik van cookies (een stukje informatie welke wordt verzonden van een website en opgeslagen op een gebruiker zijn harde schijf) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over alle activiteiten op te stellen.

Cookies uitzetten
Standaard zijn de meeste browsers ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt altijd uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat in sommige gevallen bepaalde functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren zonder het gebruik van cookies.

Nieuwsbrief
Na ontvangst van elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid u uit te schrijven of uw gegevens te wijzigen. Onderin elke nieuwsbrief vindt u de nodige informatie hoe dit te doen.

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

Feedback en/of vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of feedback voor ons hebben dan vragen wij u ons deze te mailen of schrijven naar onderstaand emailadres.

Todays Favourites

Ginnekenweg 87

4818 JC Breda

Email: hello@todaysfavourites.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken: Jessica Amatsahip

Geen producten in je winkelmand.